Apr 20 2020

Training 17-4

(English below)

Beste karateka’s,

Vandaag doen we een simpele maar effectieve training. Er is geen aparte warming-up nodig, deze zit in de training zelf.

Warming-up

Niet nodig.

Training

Neem een timer of een klok. We doen weer een ‘Every-Minute-On-The-Minute’-protocol gedurende 30 minuten. Elke minuut doen we het volgende:

 • 5 push-ups
 • 10 giaku-tsuki’s vanuit kiba dachi (ruiterstand)
 • 1x langzame mawashi geri met links, 1x met rechts (vanuit zen kutsu dachi)
 • Vanaf de grond: 5x mawashi geri met links, 5x met rechts

Begin langzaam. Als je warm bent, kun je de snelheid van alle technieken opvieren, behalve van de staande mawashi geri; deze blijft langzaam.

Succes!

English

Dear members,

Today we will do a simple but effective training. There is no need for a seperate warming-up, it is embedded in the training itself.

Warming-up

Not needed.

Training

Take a timer or clock. We will do another ‘Every-Minute-On-The-Minute’-protocol for 30 minutes. Every minute we will do the following:

 • 5 push-ups
 • 10 giaku-tsuki’s from kiba dachi (horse stance)
 • 1x slow mawashi geri with left, 1x with right (from zen kutsu dachi)
 • From the ground: 5x mawashi geri with left, 5x with right.

Good luck!


Apr 11 2020

Karate training 10-4

(English below)

Beste karatela’s,

Vandaag doen we een korte, maar intensieve training.

Warming-up

Doe zelf een rustige warming-up. Je mag zelf kiezen wat je doet, maar zorg dat in ieder geval je schouders en benen goed opgewarmd zijn (doe bv wat push-ups and squats).

Training

We doen 20 min de volgende drie oefeningen, continu zonder pauze (zie de video voor details):

 • 2 push-up vanaf de stoel
 • 6 dips vanaf de stoel
 • 10 mawashi geri over de stoel (afwisselen links en rechts)

Elke volle minuut (gebruik een app of een klok) doe 1 ‘dubbele’ karate burpee (burpee met giaku tsuki naar voren en naar achteren)

Succes en fijne Paasdagen!

English

Dear members,

Today we will do a short but intensive training.

Warming-up

Do a calm warming-up. It is up to you what to, but make sure your shoulders and legs are warmed-up properly (do some push-ups and squats for example).

Training

We will do 20 min of the following three exercises, coninuously without a break (see the video for details):

 • 2 push-up from the chair
 • 6 dips from the the chair
 • 10 mawashi geri over the chair (alternating between left and right)

Every full minute (use an app or a clock) do 1 ‘double’ karate burpee (burpee with giaku tsuki forward and backward).

Good luck and Happy Easter


Apr 7 2020

Karate training 7-4-2020

(English below)

Warming up:

 • Liggen op de rug en opstaan zonder handen (10x)
 • Liggen op de buik en opstaan (met handen) (10x)

Conditie:

 • Plank voorwaarts 30 sec, draai naar zij 30 sec, draai ondersteboven 30 sec, draai naar zij 30 sec (doe het geheel 2x)
 • Plank op 1 been 30 sec, draai naar zij hef been 30 sec, draai ondersteboven op 1 been 30 sec, draai op zij hef been 30 sec. (doe het geheel 2x)
 • Plank voorwaarts en hef been beurtelings 10 x, draai naar zij en hef been 10x, draai ondersteboven en hef been beurtelings 10 x, draai naar zij en hef been 10x (doe het geheel 2x)

Techniek

 • Doe alle vijf de trappen (mai geri, mawashi, yoko, ura mawashi, ushiro) in slow motion: 5 tellen strekken, 5 tellen terug. Doe elk been 2x
 • Doe  alle vijf de trappen (mai geri, mawashi, yoko, ura mawashi, ushiro) in slow motion: 5 tellen strekken, 5 telllen terug zonder de voet neer te zetten. Doe elk been 2x. 
 • Doe het nu zonder slow motion. Doe  alle vijf de trappen (mai geri, mawashi, yoko, ura mawashi, ushiro) in slow motion: 5 tellen strekken, 5 telllen terug zonder de voet neer te zetten. Doe elk been 3x (of meer als je het leuk vindt!)
 • Doe nu alle vijf de trappen in verschillende richtingen, zonder de voet neer te zetten. Voorwaarts mae geri, zijwaarts yoko, zijwaarts mawashi, achterwaarts ushiro, draai 270 graden voor ura-mawashi. Doe elk been 3x (of meer als je het leuk vindt!)
 • Doe nu de vijf trappen zonder de voet neer te zetten, en draai na elke ronde 90 graden, tot je alle vier de richtingen hebt gehad. Doe het minimaal 1x per been, en maak dan een filmpje en upload het op de kaizen chat!

English

Warming up:

 • Lie on the back en get up without hands (10 times)
 • Lie on the back en get up with your hands (10 times)

Conditioning

 • Plank forward 30 secs, turn to the side 30 secs, turn upside down 30 secs, turn to the side 30 secs (do this in total 2 times)
 • Plank forward on one leg 30 secs, turn to the side and lift leg 30 secs, turn upside down and lift leg 30 secs, turn to the side and lift leg 30 secs (do this in total 2 times)
 • Plank forward lift legs 10 times, turn to the side lift leg 10 times, turn upside down lift legs 10 times, turn to the side lift legs 10 times (do this in total 2 times)

Technique

 • Perform all five kicks  (mai geri, mawashi, yoko, ura mawashi, ushiro) in slow motion: 5 counts to stretch, 5 counts to pull back. Do each leg 2 times. 
 • Perform all five kicks  (mai geri, mawashi, yoko, ura mawashi, ushiro) in slow motion without putting down your foot: 5 counts to stretch, 5 counts to pull back. Do each leg 2 times. 
 • Now, do it without slow motion Perform all five kicks  (mai geri, mawashi, yoko, ura mawashi, ushiro) without putting down your foot Do each leg 3 times (or more if you like)
 • Now, do the kicks in different directions. Mae geri to the front, yoko to the side, mawashi to the side, ushiro backwards, turn 270 degrees for ura-mawashi. Doe each leg 3 times  (or more if you like!)
 • Now, perform allive kicks with putting down the foot, and turn 90 degree after each round untill you kicked in all 4 directions. Do this at least once per leg, then film yourself and upload it onto the kaizen chat!

USH!


Apr 2 2020

Training 31-3-2020

(English below)

Beste karateka’s,

Warming-up

Warm jezelf op gedurende 10 minuten met de volgende bewegingen:

 • push-ups
 • sit-ups
 • squats
 • dips met een stoel

Technische training

We trainen de yoko geri en we doen de volgende oefeningen

 • Vanuit stand met het achterste been (20xlinks, 20x rechts)
 • Daarna yoko geri vanaf de grond.
 • Daarna in slowmotion in 4 stappen: heffen, been strekken, been terugtrekken en been terugzetten
 • Daarna slowmotion over een stoel heen, met zowel het voorste als het achterste been. Zowel links als rechts.
 • We sluiten af met 100 yoko geri’s per been.

English

Dear members,

Warming-up

Warm yourself up in 10 minutes with the following movements:

 • push-ups
 • sit-ups
 • squats
 • dips with a chair

Technical training

We will train the yoko geri and do the following exercises:

 • From a static stance kick with the back leg (20xleft, 20xright)
 • Then yoko geri while lying on the ground.
 • Next kick in slow motion in 4 steps: lift, stretch the leg, retract the leg and put it back on the ground.
 • Afterwards kick in slow motion over a chair, with both the front and the back leg. Do both left and right..
 • We close with 100 kicks per leg.