Examens

Exameneisen Kaizen Karate

Kaizen Karate organiseert twee keer per seizoen de mogelijkheid tot het afleggen van een examen. De deelname aan het examen is vrijwillig. De exameneisen bouwen steeds voort op het vorige examen. Dat betekent dat bij elk examen, de oefenstof van de voorgaande examens ook tot de exameisen behoort. Een kandidaat voor de groene band kan dus bijvoorbeeld ook worden gevraagd pinan nidan uit te voeren.
In onderstaande tabel zijn de exameneisen schematisch weergeven. Voor elk examen worden steeds de aanvullende oefeningen genoemd.

De exameneisen bestaan steeds uit vier aantal onderdelen:
Kihon (basistechnieken)
Deze worden zowel uitgevoerd uit stilstand als in beweging (met uitzondering van de gele band, daarvoor alleen uit stilstand). De standen waarin de technieken moeten kunnen worden uitgevoerd worden steeds vermeld.

Basisoefeningen
Dit zijn korte oefeningen waarbij verschillende technieken in een specifieke volgorde worden uitgevoerd, bijvoorbeeld “vierkantjes” en renrakuwaza.
Kata
Kata zijn schijngevechten tegen meerdere denkbeeldige tegenstanders waarin in verschillende richtingen technieken in beweging worden uitgevoerd.
Kumite
Kumite is een gevecht met een tegenstander. Dat kan een voorgeprogrammeerd gevecht zijn of een vrij gevecht (jiyu kumite).

Daarnaast is er voor elke examengraad een uitvoeringseis waaraan de technieken behoren te voldoen. Deze eis wordt gebruikt om de kwalitieit van de technieken te beoordelen. Ook deze eisen bouwen steeds op elkaar verder. Dat betekent dus dat ook voor bijvoorbeeld de bruine band de eis ‘hikite’ blijft gelden.

In dit document staan de exameneisen:

Exameneisen Kaizen Karate

Lesprogramma
Het lesjaar bestaat uit twee periodes van vijf maanden, die elk worden afgesloten met een examenmogelijkheid. In principe worden met name de dinsdagtrainingen besteed aan het examenmateriaal, op de vrijdagavonden ligt de nadruk meer op kumite en andere toepassingsvormen (hoewel ook hier examenonderdelen aan de orde kunnen komen). In principe staat elke maand één van de vier examenonderdelen (kihon, basisoefeningen, kata, kumite) voorop en blijft er één maand over voor herhaling, examenvoorbereiding of alternatieve trainingen.