Training 31-3-2020

(English below)

Beste karateka’s,

Warming-up

Warm jezelf op gedurende 10 minuten met de volgende bewegingen:

 • push-ups
 • sit-ups
 • squats
 • dips met een stoel

Technische training

We trainen de yoko geri en we doen de volgende oefeningen

 • Vanuit stand met het achterste been (20xlinks, 20x rechts)
 • Daarna yoko geri vanaf de grond.
 • Daarna in slowmotion in 4 stappen: heffen, been strekken, been terugtrekken en been terugzetten
 • Daarna slowmotion over een stoel heen, met zowel het voorste als het achterste been. Zowel links als rechts.
 • We sluiten af met 100 yoko geri’s per been.

English

Dear members,

Warming-up

Warm yourself up in 10 minutes with the following movements:

 • push-ups
 • sit-ups
 • squats
 • dips with a chair

Technical training

We will train the yoko geri and do the following exercises:

 • From a static stance kick with the back leg (20xleft, 20xright)
 • Then yoko geri while lying on the ground.
 • Next kick in slow motion in 4 steps: lift, stretch the leg, retract the leg and put it back on the ground.
 • Afterwards kick in slow motion over a chair, with both the front and the back leg. Do both left and right..
 • We close with 100 kicks per leg.

Comments are closed.